Chủ đề

FORWARD: TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Nhà thiết kế giỏi không ngừng tìm kiếm nhiều phương thức khéo léo để giải quyết các mâu thuẫn và quy ước, kết hợp hiện tại với tương lai theo những cách đầy bất ngờ, thú vị và vững bền với thời gian. Ngày nay, những thách thức mà các kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất phải đối mặt vượt xa những thách thức truyền thống giữa hình dạng và chức năng. Làm thế nào chúng ta có thể cân bằng giữa nhu cầu đô thị hóa và bền vững? Giữa thế giới tự nhiên và môi trường nhân tạo? Tận dụng kết nối kỹ thuật số trong khi vẫn duy trì sự gắn kết giữa các cá nhân? Phù hợp với địa phương nhưng có thể áp dụng trên quy mô toàn cầu? Và cân bằng nhu cầu của cộng đồng và của từng cá nhân?

Các kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất giải quyết những vấn đề này bằng cách kiến tạo không gian tương lai mà ở đó chúng ta sống, làm việc và vui chơi. Các dự án của họ sẽ làm phong phú thêm cuộc sống của cả các cá nhân và cộng đồng.

Nhưng tầm nhìn sáng tạo rõ ràng và thuyết phục không thôi thì chưa đủ. Những thách thức của khu vực, nền kinh tế và xã hội đòi hỏi các giải pháp hợp lý và thực tế trong bối cảnh đô thị. Việc thực hiện cần vượt trên tính vật chất, các quy trình và công nghệ đột phá, đảm bảo khả thi cả về kinh tế và môi trường.

Là Nhà thiết kế, chúng ta đang tạo ra những phương thức bảo vệ thể chất và cảm xúc, khả năng tiếp cận và cơ hội, sức khỏe và hạnh phúc. Chỉ khi tầm nhìn tốt và lộ trình thực tế kết hợp với nhau, chúng ta mới có thể thiết kế một môi trường bền vững cho các thế hệ tương lai.

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.