Chủ đề

FORWARD: THIẾT KẾ LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM

Theo thời gian, các kiến trúc sư và nhà thiết kế phi thường đã liên tục tìm ra những cách sáng tạo để hợp nhất hiện tại với tương lai theo những cách vượt qua được thử thách của thời gian. Thách thức đối với các nhà thiết kế trong xã hội toàn cầu hóa ngày nay vượt xa việc tạo ra những không gian đáp ứng những yêu cầu và nhu cầu ngày càng phát triển của người dùng – từ khía cạnh cảm xúc, xã hội và kinh tế – không gian cũng phải mang lại cảm giác an toàn và dễ tiếp cận cho người dùng.

Là nhà thiết kế, bạn cần tạo ra không gian với sự cân nhắc tính toán đến người sử dụng. Sáng tạo của bạn phải toàn diện trong cách tiếp cận để có thể cung cấp cho họ cảm giác an toàn, khả năng tiếp cận và cơ hội.

Chủ đề được chọn trong năm 2020 là “Thiết kế lấy con người làm trung tâm”.

Thiết kế lấy con người làm trung tâm nuôi dưỡng sự đồng cảm sâu sắc với người sử dụng mà bạn đang thiết kế cho họ – tạo ra ý tưởng và chia sẻ những gì bạn thực hiện với họ và cuối cùng, đưa giải pháp mới sáng tạo của bạn ra thế giới.

Thách thức ở đây là thể hiện một cách tiếp cận mới đối với sự đổi mới bằng cách kết hợp phương pháp Tư duy thiết kế vào thiết kế của bạn, xem xét cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và quan điểm khi giải quyết vấn đề thông qua thiết kế.

Một thiết kế lấy con người làm trung tâm bao gồm ba giai đoạn:

CẢM HỨNG

Giai đoạn cảm hứng là giai đoạn bạn loại bỏ bất kỳ quan niệm có sẵn nào của bạn có thể có về người dùng của mình, để tìm hiểu về nhu cầu của họ thông qua quan sát một cách chú tâm, cẩn thận.

Trong giai đoạn này, bạn cần lưu ý rằng thiết kế của bạn không bao giờ chỉ là một vật thể. Thay vào đó, bạn cần giữ một quan điểm cởi mở và hiểu thêm về nhu cầu của người dùng và cách bạn có thể mang đến cho họ một giải pháp tốt nhất.

Ý TƯỞNG

Thiết kế của bạn nên bắt đầu với một quá trình tư duy phản biện bao gồm trực quan hóa, động não và thảo luận về tất cả các giải pháp tiềm năng cho vấn đề thông qua thiết kế của bạn. Trong giai đoạn này, dẫn chứng bằng tư liệu của tất cả các ý tưởng là rất quan trọng để giúp bạn tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo của mình.

THỰC HIỆN

Khi bạn đi có một ý tưởng mà bạn cảm thấy đúng, bạn sẽ chuyển sang thực hiện dự án của mình thành một công trình để cho phép người dùng trải nghiệm các khả năng mà các giải pháp thiết kế của bạn tạo ra.

Là nhà thiết kế, ta nên nhận thức được các hành động thiết kế mà tạo nên ảnh hưởng đến cuộc sống của người sử dụng. Những thách thức mà các nhà thiết kế phải đối mặt ngày nay ở một cấp độ và quy mô hoàn toàn mới so với vài thập kỷ trước. Khi ngành công nghiệp thiết kế hướng tới cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, thách thức chính nằm ở sự mất tự chủ của các nhà thiết kế, khi mà thiết kế một tòa nhà không còn thể hiện được tầm nhìn của nhà thiết kế. Thay vào đó, một thiết kế hiệu quả phải là một thiết kế có thể tác động tích cực đến cuộc sống của người dùng – một sản phẩm phụ của hai thành phần cùng tồn tại đó là Nghệ thuật và Xã hội.

Sự phát triển của các công cụ thực hành trong bất kỳ quy trình thiết kế nào là yếu tố quan trọng để tích hợp hiệu quả dữ liệu có nguồn gốc của người dùng trong kết quả cuối cùng. Bằng cách áp dụng phương pháp lấy con người làm trung tâm trong thiết kế, bạn sẽ có thể điều chỉnh sâu hơn về tư duy, kỹ năng và môi trường của mình và kết quả là một thứ được cá nhân hóa theo nhu cầu của người dùng – một giải pháp có ý thức xã hội được cung cấp để giúp tạo ra một thế giới tốt hơn cho tất cả.

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.