Chủ đề

FORWARD

Humanity In New Design Language

+ Forward – Tinh thần thiết kế Tiến lên phía trước:

  • Tạo ra những tác động tích cực tới môi trường
  • Truyền tải những giá trị mới cho văn hóa và xã hội
  • Thúc đẩy một môi trường sống và phong cách sống tốt đẹp hơn
  • Khuyến khích sự tăng trưởng và phát triển tiến bộ trong đô thị

+ Tính nhân văn: Khuyến khích sinh viên kiến tạo nơi chốn (place-making) sống, làm việc, vui chơi; lấy con người làm trung tâm và bảo tồn các giá trị văn hóa, cụ thể:

  • Theo đuổi việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho những thành viên trong xã hội
  • Duy trì và đem lại nhận thức về văn hóa, lịch sử, văn học, nghệ thuật, âm nhạc suốt chiều dài lịch sử của triết lý nhân văn
  • Làm con người trở nên tốt đẹp hơn Tôn trọng bản sắc và nguồn gốc của chúng ta cũng như những giá trị văn hóa và truyền thống của các cộng đồng khác.
  • Gắn kết các dân tộc khác nhau
  • Đảm bảo các yếu tố thân thiện với môi trường, bền vững và giàu cảm xúc.

+ Chuẩn mực thiết kế mới (New Design Language): Khuyến khích sinh viên bứt phá mọi giới hạn để tự do sáng tác. Thiết kế áp dụng những yếu tố truyền thống, bản sắc, văn hóa một cách mới mẻ, hiện đại.

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.