Chủ đề

Chủ đề

Trong thập kỉ vừa qua, nhiều sự đổi mới đột phá đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành công nghiệp thiết kế. Chúng ta đang chứng kiến những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng ảnh hưởng lên cách mọi người nhìn nhận về không gian sống. Quan điểm về việc cải tạo, tác động của công nghệ đột phá và kiến tạo thực nghiệm đã thách thức cộng đồng thiết kế kiến trúc và nội thất về việc tư duy theo ngôn ngữ thẩm mỹ mới.

Với ngôn ngữ thiết kế mới mang tính toàn cầu này, điều thiết yếu đó chính là tôn trọng bản sắc và nguồn gốc của chúng ta cũng như những giá trị văn hoá và truyền thống của các cộng đồng khác. Trong bối cảnh mới về kiến tạo nơi chốn (place making), sự ý thức mạnh mẽ về nơi chốn xây dựng nền tảng cho một lối thiết kế mang tính biện chứng và gắn kết.

Cùng với nhau, hãy chia sẻ ngôn ngữ mới này trong hành trình cộng đồng thiết kế chúng ta TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC – khởi xướng một cách tiếp cận vượt qua các tiêu chuẩn thông thường, hướng đến tính nhân văn trong thiết kế để mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội.

THIẾT KẾ VỚI TINH THẦN TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC NHẰM

  • TẠO RA NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TỚI MÔI TRƯỜNG
  • TRUYỀN TẢI NHỮNG GIÁ TRỊ MỚI CHO VĂN HOÁ VÀ XÃ HỘI
  • THÚC ĐẨY MỘT MỘT MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ PHONG CÁCH SỐNG TỐT ĐẸP HƠN
  • KHUYẾN KHÍCH SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN TIẾN BỘ TRONG ĐÔ THỊ

Bạn có quan tâm?

Mỗi bài thiết kế sẽ được xem xét kĩ lưỡng bởi Ban Giám khảo uy tín của cuộc thi. Nếu bạn đã sẵn sàng để cởi trói cho những ý tưởng sáng tạo và mong muốn thiết kế ra những công trình tuyệt vời, hãy lật sang những trang tiếp theo để biết thêm chi tiết về hành trình tiến tới những điều phi thường dành riêng cho bạn.

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.