Đề bài

MẢNG THIẾT KẾ NỘI THẤT

LIỆU BẠN CÓ THỂ ĐỊNH NGHĨA PHONG CÁCH SỐNG MỚI?

Quan điểm tư duy tiến lên phía trước truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về nhu cầu khẩn thiết đối với sự đổi mới trong những thiết kế truyền thống, để từ đó các nhà thiết kế nội thất có thể đẩy những chuẩn mực thiết kế vượt lên khỏi giới hạn thông thường. Khi đó, bạn sẽ cần cân nhắc, suy xét về những nền tảng thiết kế để tạo ra một sự kết nối thực sự ý nghĩa với không gian sống, làm việc và vui chơi của con người.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần đảm bảo tính nhân văn trong những nguyên tắc vốn khô khan của thiết kế. Chúng ta luôn mong muốn xây dựng môi trường sống, làm việc và vui chơi theo hướng cảm xúc và sự thoải mái, tiện nghi. Tiến lên phía trước, cùng định nghĩa phong cách sống của chúng ta dưới một hình hài mới của cảm xúc, nhạy cảm với nhu cầu con người và môi trường sống.

Thời đại của việc kể về ý tưởng đơn thuần đã qua, hơn bao giờ hết chính việc kiến tạo nơi chốn (place making) và bắt tay vào thiết kế trở nên quan trọng. Con người chính là chủ thể trung tâm và tất cả những khía cạnh khác của cuộc sống đều cần được đưa vào cân nhắc.

Trong thiết kế của mình, làm thế nào bạn có thể hài hoà giữa tính năng và cảm xúc, tính bền vững và tính thẩm mỹ của một không gian sống? Định nghĩa của bạn về việc phá vỡ giới hạn và tạo ra những đột phá trong không gian thương mại, du lịch, nhà ở và văn phòng là gì? Làm thế nào bạn, với một ý thức mạnh mẽ về sự mới lạ và độc đáo, có thể khắc hoạ một trải nghiệm toàn diện cho con người?

THÔNG ĐIỆP THIẾT KẾ

  1. Khái niệm hoá

Áp dụng được các giải pháp thiết yếu và hoàn chỉnh thông qua các ý tưởng thiết kế và phương tiện truyền đạt hiệu quả.

  1. Sự đổi mới trong thiết kế

Suy nghĩ một cách đột phá để triển khai những thay đổi mang tính sáng tạo và mới mẻ.

  1. Phân tích phản biện

Tìm ra những phương án mang tính chiến lược để giải quyết các khó khăn căn bản liên quan đến truyền thống, văn hoá và tinh thần của con người.

  1. Tính nhạy cảm của thiết kế

Thiết kế với tư duy đồng cảm thông qua việc cân nhắc các yếu tố thực tế, tính năng và sự hoàn chỉnh.

  1. Tính bền vững

Sử dụng các yếu tố bền vững và thân thiện môi trường cho phép thiết kế và kiến trúc có thể hài hoà với tự nhiên và những cá thể xung quanh nó.

  1. Kiến tạo nơi chốn

Hiểu được tầm quan trọng của mối tương quan giữa con người, cộng đồng và các bối cảnh văn hoá thiết yếu.

  1. Tư duy tiến lên phía trước

Thách thức chủ nghĩa thực dụng thông thường để tái tạo những nền tảng mới về nhận thức không gian và ảnh hưởng của thị giác.

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.