Đề bài

Bạn đã sẵn sàng đẩy giới hạn của thiết kế Nội thất đi xa hơn nữa?

Kiến tạo không gian của tương lai

Là một nhà thiết kế có tư duy hướng đến tương lai, bạn hình dung không gian trong tương lai sẽ là một nơi làm việc, sinh sống hay sinh hoạt cộng đồng?

Để giải quyết đề bài của mảng Thiết kế Nội thất, bạn hãy xem xét lối sống và cách hoạt động, làm việc của cư dân tương lai; để từ đó có thể thiết kế ra không gian phù hợp với viễn cảnh cuộc sống tương lai đó. Mặc dù quan tâm đến việc đáp ứng những nhu cầu của cư dân và cộng đồng tương lai, bạn cũng đừng quên ghi lại dấu ấn cá nhân trên công trình của mình.

Hãy thể hiện tầm nhìn của bạn để giúp cộng đồng tương lai có thể được sống trong không gian vừa tối ưu cho các nhu cầu nhưng vẫn thoải mái; và chia sẻ với chúng tôi về tầm nhìn đó qua tác phẩm và thông điệp thiết kế của bạn.

Cần ghi nhớ:

  • Sáng tạo: Ý tưởng độc đáo do chính bạn nghĩ ra
  • Hiệu quả: Thiết kế có tính thực tiễn và giá trị thương mại
  • Tiện nghi: Công trình dễ sử dụng
  • Tính bền vững: Thiết kế mang tính định hướng, có khả năng ứng dụng trong tương lai
  • Mục đích: Thiết kế của bạn giải quyết tốt một hoặc nhiều nhu cầu bức thiết.
  • Quan tâm cộng đồng: Công trình của bạn tính toán đến những lợi ích của cộng đồng.
  • Thiết kế xanh: Thiết kế thân thiện và có lợi cho môi trường.

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.