Đề bài

Bạn sẽ thay đổi bộ mặt kiến trúc thế giới như thế nào?

Tầm nhìn cho cộng đồng tương lai

Bạn hình dung cuộc sống tương lai sẽ ra sao?

Chia sẻ với chúng tôi ý tưởng thiết kế dành cho cộng đồng tương lai mà bạn tâm đắc nhất. Thách thức bạn cần phải vượt qua là thiết kế ra cấu trúc phù hợp cho cuộc sống trong tương lai nhưng vẫn ghi được dấu ấn cá nhân. Một công trình được lấy cảm hứng từ tương lai sẽ không còn phụ thuộc vào không gian và môi trường xây dựng.

Các cư dân tương lai sẽ tương tác với công trình của bạn như thế nào? Hãy để thiết kế của bạn giải quyết vấn đề của tương lai mà các cư dân trong một không gian cộng đồng phải đối mặt.

Cần ghi nhớ:

  • Sáng tạo: Ý tưởng độc đáo do chính bạn nghĩ ra
  • Hiệu quả: Thiết kế có tính thực tiễn và giá trị thương mại
  • Tiện nghi: Công trình dễ sử dụng
  • Tính bền vững: Thiết kế mang tính định hướng, có khả năng ứng dụng trong tương lai
  • Mục đích: Thiết kế của bạn giải quyết tốt một hoặc nhiều nhu cầu bức thiết.
  • Quan tâm cộng đồng: Công trình của bạn tính toán đến những lợi ích của cộng đồng.
  • Thiết kế xanh: Thiết kế thân thiện và có lợi cho môi trường.

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.