Đề bài

MẢNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

CHÚNG TA ĐANG TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ?

Đề xuất thiết kế kiến trúc của bạn nên mô tả các không gian có tác động tích cực đến từng cá nhân, xã hội và môi trường. Dự án của bạn phải đảm bảo tính thẩm mỹ và khả thi từ góc độ kiến trúc và kỹ thuật

THÔNG ĐIỆP THIẾT KẾ

  • Mục đích: Thiết kế của bạn có đáp ứng nhu cầu hoặc giải quyết tốt vấn đề không?
  • Sáng tạo: Thiết kế của bạn có tính độc đáo trong quá trình thực hiện không?
  • Khả dụng: Ở góc độ người dùng, thiết kế của bạn có cải thiện các công năng và mục đích sử dụng cho cư dân hay khách viếng thăm không?
  • Thiết thực: Thiết kế của bạn có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các quy trình, vật liệu và công nghệ hiện có hoặc đang phát triển không?
  • Khả thi: Thiết kế của bạn có thể truyền tải và diễn đạt các giá trị thương mại hoặc xã hội không?
  • Công nghệ: Thiết kế của bạn có tối đa hóa hoặc tận dụng kết nối thông tin và/hoặc trí thông minh nhân tạo không?
  • Bền vững: Thiết kế của bạn có bao gồm các yếu tố bền vững và thân thiện với môi trường nhằm giúp bảo vệ môi trường tự nhiên không?
  • Cộng đồng: Bên cạnh đóng góp cho đối tượng sử dụng, thiết kế của bạn có đóng góp cho cộng đồng xung quanh không?
  • Độ bền: Thiết kế của bạn có chịu được thách thức của thời gian không, từ cả khía cạnh thẩm mỹ và vật lý?

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.