Đề bài

MẢNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

NHỮNG GÌ ĐANG VƯỢT KHỎI RANH GIỚI CỦA KIẾN TRÚC?

Tốc độ phát triển và chỉnh trang đang diễn ra nhanh hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

Nhìn lại một bức tranh toàn cảnh, các nhà kiến trúc sư tương lai đang được thúc đẩy để thoát ra khỏi những phong cách thiết kế khuôn mẫu, phá vỡ những luật lệ và đổi mới sáng tạo. Những toà nhà trong tương lai chính là một phương tiện giao tiếp giữa chúng với con người và cộng đồng xung quanh, giúp chúng ta đương đầu và giải quyết những vấn đề của xã hội, văn hoá và kinh tế.

Chúng ta phải liên tục thúc đẩy chính bản thân mình để suy nghĩ một cách nghiêm túc về những giải pháp mới nhưng dường như chúng ta lại lãng quên giá trị của việc đồng cảm và quan tâm đến các nhu cầu văn hoá. Chú trọng đến đối tượng mà thiết kế của chúng ta hướng tới và ảnh hưởng của công trình thiết kế đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra những chuẩn mực thiết kế mới đảm bảo thân thiện môi trường, bền vững và giàu cảm xúc.

Làm thế nào để các nhà thiết kế truyền tải rằng chính tư duy tiến lên phía trước là một công cụ hiệu quả giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển cộng đồng quanh mình?

THÔNG ĐIỆP THIẾT KẾ

  1. Khái niệm hoá

Áp dụng được các giải pháp thiết yếu và hoàn chỉnh thông qua các ý tưởng thiết kế và phương tiện truyền đạt hiệu quả.

  1. Sự đổi mới trong thiết kế

Suy nghĩ một cách đột phá để triển khai những thay đổi mang tính sáng tạo và mới mẻ.

  1. Phân tích phản biện

Tìm ra những phương án mang tính chiến lược để giải quyết các khó khăn căn bản liên quan đến truyền thống, văn hoá và tinh thần của con người.

  1. Tính nhạy cảm của thiết kế

Thiết kế với tư duy đồng cảm thông qua việc cân nhắc các yếu tố thực tế, tính năng và sự hoàn chỉnh.

  1. Tính bền vững

Sử dụng các yếu tố bền vững và thân thiện môi trường cho phép thiết kế và kiến trúc có thể hài hoà với tự nhiên và những cá thể xung quanh nó.

  1. Kiến tạo nơi chốn

Hiểu được tầm quan trọng của mối tương quan giữa con người, cộng đồng và các bối cảnh văn hoá thiết yếu.

  1. Tư duy tiến lên phía trước

Thách thức chủ nghĩa thực dụng thông thường để tái tạo những nền tảng mới về nhận thức không gian và ảnh hưởng của thị giác.

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.