Chợ nổi Cái Răng

Thiết kế tạo ra không gian để đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người dân sống ở chợ nổi Cái Răng như nước sạch, điện, vệ sinh, giao lưu văn hóa, giải trí đồng thời giúp cộng đồng chợ nổi phát triển bền vững, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của nơi này.

More Images

  • Đinh Hoàng Tâm Đinh Hoàng Tâm Đinh Hoàng Tâm Đinh Hoàng Tâm

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.