L’EAU, C’EST CADEAU: Nước, là món quà

Dự án L’EAU, C’EST CADEAU với thông điệp hướng đến “TƯƠNG LAI BỀN VỮNG” tạo ra các trạm xử lý nước thải ngay tại nguồn. Cung cấp không gian công cộng đồng thời tạo môi trường giáo dục ý thức bảo vệ nguồn nước sạch.

Dự án lựa chọn những khu vực đông dân cư, thiếu sân chơi, không gian công cộng. Đặt công trình trên dòng sông gồm phần nổi là không gian cộng đồng, phần ngầm là hệ thống xử lý nước thải, các không gian phụ trợ, …

More Images

  • Hoàng Minh Quang Hoàng Minh Quang Hoàng Minh Quang

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.