Thiết kế kiến trúc

Giải Nhất

Lê Văn Long

Giải Nhì

Uông Đại Vũ

Giải Ba

Hoàng Minh Quang

Giải Ba

Phan Mạnh Hùng

Giải Ba

Trần Hương Giang

Giải Ba

Nguyễn Kiên Tố

Giải Ba

Nguyễn Văn Cường

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.