Làng trẻ em HIV

Công trình “ LÀNG TRẺ EM HY VỌNG” nhằm xây dựng không gian sống phù hợp với điều kiện sức khỏe với tâm sinh lý của trẻ em nhiễm HIV bị bỏ rơi, nhằm giúp các em có thể tự tin xích lại gần hơn với cộng đồng và hòa nhập với xã hội.

More Images

  • Nguyễn Đức Trí Nguyễn Đức Trí Nguyễn Đức Trí Nguyễn Đức Trí

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.