Low Garden

Ý tưởng đề xuất: “Hầm đi bộ” + “Không gian xanh”

Một không gian xanh ngay gần trung tâm và tách biệt được với nguồn ô nhiễm thực sự cần thiết với người dân. “Low Forest” sẽ không chỉ là một nơi để người dân đi lại mà sẽ là một nơi hoạt động văn hóa với các đối tượng khác nhau.

Trở nên hấp dẫn và an toàn, “Low Forest” sẽ thu hút được người dân tới. Nó sẽ không còn là một cái hầm đáng sợ nữa.

More Images

  • Nguyễn Kiên Tố Nguyễn Kiên Tố Nguyễn Kiên Tố Nguyễn Kiên Tố

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.