“INSIDE-OUT” – Sắc màu không gian đánh thức cảm xúc

Người thiết kế đề xuất một nơi trải nghiệm lấy không gian, màu sắc làm chủ đạo kích thích đầy đủ các giác quan của trẻ, đánh thức các giá trị bên trong, từ đó phục hồi dần các chức năng đã mất

 

More Images

  • Nguyễn Văn Cường Nguyễn Văn Cường Nguyễn Văn Cường Nguyễn Văn Cường

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.