Du lịch gốm sứ Giang Cao

Ý tưởng thiết kế nhằm xây dựng các không gian du lịch làng nghề và các không gian công cộng thu hút khách du lịch để mang nét đẹp bản sắc văn hóa cũng như thương hiệu của làng nghề Việt Nam đến với khách du lịch.

More Images

  • Phạm Việt Anh – Nguyễn Công Điển Phạm Việt Anh – Nguyễn Công Điển Phạm Việt Anh – Nguyễn Công Điển Phạm Việt Anh – Nguyễn Công Điển

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.