Nhà vệ sinh nổi

Tác giả muốn tạo ra một “ Nhà vệ sinh nổi “ di động di chuyển linh hoạt trên sông nhằm phục vụ cho chính các hoặt động trên sông của người dân và khách tham quan. Một phần thay đổi ý thức về việc giữ gìn vệ sinh chung môi trường khi tham gia “ vệ sinh” trên sông , cũng như đảm bảo sự tiện nghi sinh hoạt khi tham quan của khách du lịch.

More Images

  • Phan Mạnh Hùng Phan Mạnh Hùng Phan Mạnh Hùng

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.