Năm 2012

Giải Ba

Đinh Thị Ngọc Tâm

Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Giải Nhất

Đặng Nguyễn Bảo Ngọc

Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Giải Ba

Trần Thảo Xuân Phương

Đại học Công nghệ TP HCM

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.