Năm 2013

Giải Ba

Trần Thảo Xuân Phương

Đại học Công nghệ TP HCM

Giải Nhì

Nguyễn Hữu Tấn Đạt

Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Giải Nhất

Lê Thanh Cường

Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.