Vòng Châu Lục

Giải Nhất

Shahmeena Labeeb

Malaysia

Giải Nhất

Ng Wai How

Malaysia

Giải Khuyến Khích

Zulkifli Yuanata

Indonesia

Giải Khuyến Khích

Alfian Reza Almadjid

Indonesia

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.