Building Hope

Tác giả đề xuất phương án xây dựng trường tiểu học nội trú với mô hình phòng học mới và nhà vệ sinh sinh thái. Phương án đều hướng đến sử dụng các vật liệu xanh, sẵn có của bản địa( đất, đá, tre, ..) kết hợp với năng lượng xanh ( pin năng lượng mặt trời, tuabin nước chuyển hóa năng lượng điện ) cùng với đó áp dụng hệ thống lọc nước thải vệ sinh bằng phương pháp lọc phyto.

More Images

  • Trần Hương Giang Trần Hương Giang Trần Hương Giang

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.