Truyền hơi ấm cho những người ở lại

Đề tài phát triển theo phương pháp “chôn tự nhiên”, thi thể người đã mất sẽ được chuyển hóa thành đất và phần đất đó dùng trồng cây, người mất trở thành một hình hài mới mà người thân có thể đến nhìn ngắm và tưởng nhớ. Trong quá trình phân hủy, một lượng lớn năng lượng nhiệt sản sinh, hãy tái sử dụng nó, sưởi ấm cho người vô gia cư trong những ngày đông giá lạnh.

More Images

  • Trần Phước Bảo Thư – Trần Nhật Tiến Trần Phước Bảo Thư – Trần Nhật Tiến Trần Phước Bảo Thư – Trần Nhật Tiến Trần Phước Bảo Thư – Trần Nhật Tiến

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.