Cấu trúc module mới cho nghĩa trang

Cấu trúc module mới của nghĩa trang được đưa ra nhằm tạo ra một mô hình nghĩa trang mới, vừa phù hợp tập tục truyền thống, vừa giải quyết vấn đề thiếu đất làm nghĩa trang, tạo ra không gian công cộng phục vụ nhu cầu của con người, lại nhanh chóng, tiết kiệm, dễ dàng mở rộng.

More Images

  • Trần Tiến Đạt – Nguyễn Văn Đoàn Trần Tiến Đạt – Nguyễn Văn Đoàn Trần Tiến Đạt – Nguyễn Văn Đoàn

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.