Ngôi làng của những giai điệu

NGÔI LÀNG CỦA NHỮNG GIAI ĐIỆU được thiết kế như một trung tâm biểu diễn và bảo tồn âm nhạc của đất phương Nam, được tạo dựng trên những không gian chính: không gian thính phòng, không gian lễ hội, không gian sinh hoạt giao lưu và không gian sông nước. Việc tạo ra những không gian này có giá trị như những bối cảnh đặc thù riêng cho từng loại hình âm nhạc và biểu diễn của người dân đất Phương Nam.

More Images

  • Uông Đại Vũ Uông Đại Vũ Uông Đại Vũ Uông Đại Vũ

Copyright © 2017 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.