NƠI MẶN VÀ NGỌT GIAO HÒA – CỘI RỄ

Thiết kế mà nhóm mong muốn mang đến phải đảm bảo hai tiêu chí: thân thiện với tự nhiên và mang nhiều giá trị về mặt công năng. Ý tưởng đặt ra dựa vào hai thành tố mang tính sinh học trong tự nhiên: rễ thực vật ngập mặn và rạn san hô vòng với việc sử dụng chính đặc điểm nhận dạng của chúng làm công năng cho công trình.

More Images

  • Cao Hiển Vinh – Phan Thị Xuân Hồng Cao Hiển Vinh – Phan Thị Xuân Hồng Cao Hiển Vinh – Phan Thị Xuân Hồng Cao Hiển Vinh – Phan Thị Xuân Hồng

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.