Culturom

Sử dụng hình thái từ các loại cây rừng, các chất liệu dân tộc như các địa hình đồi núi, ruộng bậc thang,….. cách điệu tạo nên một không gian văn hóa, một không gian thư viện để đồng bào dân tộc tới đó mở mang kiến thức mới, trải nghiệm và có các lối tư duy tích cực hơn với cuộc sống hiện đại nhưng không quá khác biệt và lạ lẫm

More Images

  • Đặng Hữu Trọng Đặng Hữu Trọng Đặng Hữu Trọng Đặng Hữu Trọng

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.