Đề bài

THIẾT KẾ CỦA SỰ THẤU CẢM

 Các nhà thiết kế ngày nay phải đối mặt với những thách thức mà những người

đi trước chưa từng gặp. Chúng ta đang  sống trong một thế giới có quá nhiều tạp âm trong thiết kế và ngày càng khó để trở nên nổi bật. Đồng thời, các nhà thiết kế phải chịu trách nhiệm về việc phải cân bằng giữa các giá trị thương mại và môi trường khi họ triển khai ý tưởng của mình. Vai trò của các nhà thiết kế tương lai phải được xác định lại với một tầm nhìn rõ ràng. Các nhà thiết kế không còn chỉ cung cấp một khuôn khổ cho các khía cạnh phần cứng của không gian mà họ cũng cần phải suy nghĩ về cách mọi người sẽ tương tác với phần mềm của không gian.

Chúng tôi muốn công nhận sự phát triển của các nhà thiết kế thông qua những nhận định sau:

  1. Có một sự thay đổi mô hình lớn từ xây dựng một tòa nhà sang phát triển một thành phố cho cộng đồng.
  2. Trọng tâm của thiết kế đã mở rộng tính thẩm mỹ đến mức độ hiểu biết sâu sắc hơn về cảm xúc và nhu cầu của con người.
  3. Các nhà thiết kế được yêu cầu đưa ra các quyết định cần thiết trong việc tối ưu hóa các giá trị thương mại trong việc bảo vệ các khía cạnh môi trường quan trọng.

Chủ đề được lựa chọn cho năm nay là: “Thiết kế của sự thấu cảm”

Thiết kế của sự thấu cảm tập trung vào hệ phương pháp trong việc xem xét và tìm hiểu nhu cầu của người dùng trước khi triển khai quá trình thiết kế. Những gì bạn tạo ra sẽ mang lại tác động tích cực và lâu dài đến người dùng cũng như môi trường.

Thách thức ở đây nằm ở việc thể hiện việc tiếp cận một cách tinh tế hướng tới sự đổi mới bằng cách kết hợp phương pháp Tư duy Thiết kế vào thiết kế của bạn, cân nhắc cách thiết kế hoặc không gian nói trên có thể đáp ứng nhu cầu của cả con người và môi trường.

Thiết kế của sự thấu cảm được đề xuất theo các giai đoạn như sau:

 

THẤU CẢM

Bạn cần hiểu rõ hơn về người dùng cuối của mình, bao gồm hồ sơ nhân khẩu học, tâm lý học và kinh tế xã hội cùng với sở thích lối sống của họ.

 

XÁC ĐỊNH

Bạn cần ưu tiên những điểm khó khăn của người dùng cuối và cách thiết kế của bạn có thể giúp cải thiện vấn đề của họ.

 

Ý TƯỞNG HÓA

Hình dung luồng hành trình thiết kế của bạn và các yếu tố thiết kế đã nói có thể giải quyết các điểm khó khăn được đề cập ở trên như thế nào.

 

THỰC HIỆN VÀ CÔNG NHẬN

Hãy thử mở rộng phạm vi tìm kiếm và sự thấu hiểu của bạn để có được một số hình thức xác nhận thị trường.

Hãy hỏi bản thân những câu hỏi sau:

  1. Nó có thể đáp ứng nhu cầu thị trường không?
  2. Liệu đa số người dùng của tôi có sẵn lòng dùng thử thiết kế này không?
  3. Liệu thiết kế có thu hút người mua không

Việc phát triển các công cụ đo lường thực tế trong bất kỳ quá trình thiết kế nào là một yếu tố quan trọng để tích hợp hiệu quả dữ liệu của người dùng thu được vào kết quả. Bằng cách áp dụng phương pháp của sự thấu cảm và có khả năng đi sâu tìm hiểu nhu cầu của người dùng cuối và thị trường, thiết kế cuối cùng của bạn sẽ phục vụ cộng đồng tốt hơn – đồng thời không gây tác động tiêu cực cho sự cân bằng của môi trường.

Thiết kế là một ngôn ngữ phổ biến và có thể được đáp ứng và thấu hiểu mà không cần sự minh họa của lời nói. Chúng tôi mong muốn thiết kế cuối cùng của bạn thể hiện những đặc tính thiết yếu này nhằm nhấn mạnh vào sự thấu cảm cho cả con người và môi trường.

 

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.