CỨU LÚA

“Cứu lúa”, lúa ở đây ngoài để nói về cây lúa còn là hình ảnh ẩn dụ của người dân nơi đây, hay là hình ành đồng lúa cạt ngàn của miền tây.

Nước biển thì đang xâm chiếm. Đề xuất được đưa ra là, trong tương lai, con người đã tạo ra hệ thống lọc nước biển thành nước sinh hoạt dễ dàng như lọc nước giếng thành nước tinh khiết vậy. Khi đó ở những vùng ven biển lấy điển hình là khu vực đất trồng ven biển của Sóc Trăng  ta đặt hệ thống lọc nước biển thành nước sạch, đào kênh dẫn nước khi khắp các đồng lúa. Lượng đất đào lên sẽ tận dụng làm đê điều ngăn nước biển tràng vào. Vì phải bơm nước biển nên sẽ tiêu hao điện, sử dụng hệ thống máy bơm bằng sức gió sẽ là lựa chọn thích hợp cho môi trường phát triển bền vững. Từ sức gió làm cánh quạt quay cũng tạo ta dòng điện.

More Images

  • Đinh Hoàng Tâm Đinh Hoàng Tâm Đinh Hoàng Tâm Đinh Hoàng Tâm

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.