Kinh Bắc – Vén mở vàng son

“Ta đã về đây với nước non

Kinh Bắc xưa mấy thuở vàng son”

Kinh Bắc được xem như cái nôi của nền văn minh Đại Việt ta. Là nơi hội tụ và cội nguồn của thi ca, âm nhạc, hội họa,… của đất nước ta. Với mong muốn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, gợi lại những giá trị truyền thống vang bóng một thời, mở ra những giá trị tương lai rực rỡ cho mọi thế hệ cùng nhau nâng niu, phát triển theo dòng chảy thời đại.

Về Kinh Bắc, ta có thể cảm nhận hơi thở của sự linh thiêng từ các lễ hội, tập tục thờ cúng Đạo Phật, Đạo Mẫu, tổ tiên ngàn xưa,…

More Images

  • Dương Tài Thịnh Dương Tài Thịnh Dương Tài Thịnh Dương Tài Thịnh

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.