Wave of Cities

Biến đổi khí hậu toàn cầu đang đe dọa sự sống trên hành tinh, trong đó Việt Nam được xem là 1 trong 5 quốc gia sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất, trước hết là nguy cơ tràn ngập lãnh thổ do nước biển dâng.

Mục tiêu tạo ra một module thành phố trên biển, hướng đến tương lai bền vững.

More Images

  • Hoàng Quốc Đạt Hoàng Quốc Đạt Hoàng Quốc Đạt Hoàng Quốc Đạt

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.