WC – Relax

Sử dụng những thùng container cũ tái chế sử dụng lại làm nhà vệ sinh công cộng, tiết kiệm chi phí trong xây dựng.

More Images

  • Lương Tiến Thảo Lương Tiến Thảo Lương Tiến Thảo Lương Tiến Thảo

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.