Thiết kế kiến trúc

Giải Nhất

Phạm Việt Anh – Nguyễn Công Điển

Giải Nhì

Nguyễn Đức Trí

Giải Ba

Trần Tiến Đạt – Nguyễn Văn Đoàn

Giải Ba

Trần Thị Tú Trinh – Phạm Quang Huy

Giải Ba

Nguyễn Trần Bình Nguyên – Nguyễn Hải Ninh

Giải Ba

Đinh Hoàng Tâm

Giải Ba

Trần Phước Bảo Thư – Trần Nhật Tiến

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.