Năm 2020

Giải Nhất

Mai Ngọc Ánh

Giải Nhì

Dương Tài Thịnh

Giải Ba

Trần Bảo Chiên

Giải Nhất

Nguyễn Minh Hoàng

Giải Nhì

Nguyễn Đào Thu Linh

Giải Nhì

Đoàn Văn Thường

Giải Ba

Đỗ Minh Tú

Giải Ba

Âu Thái Sơn

Giải Ba

Lê Văn Bảo

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.