PARKING SPACE

Trong tương lai, khi mà tốc độ đô thị hóa và dân số tăng nhanh, những điểm đỗ, gửi xe trở nên thiếu thốn và chiếm quá nhiều diện tích, những không gian xanh, công cộng ít, tình trạng ô nhiễm môi trường trở nên trầm trọng hơn. Đề xuất xây một khu phức hợp bao gồm không gian đỗ xe, không gian ở tạm thời, không gian xanh, các công trình công cộng như café, nhà hàng, … Không gian văn phòng cho doanh nghiệp, cho người trẻ khởi nghiệp. Tất cả được xây dựng theo chiều đứng, giải quyết vấn đề diện tích bị thiếu trong tương lai, cải thiện môi trường và trở thành những lá phổi xanh của thành phố.

More Images

  • Nghiêm Văn Đô Nghiêm Văn Đô Nghiêm Văn Đô Nghiêm Văn Đô

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.