Khoảng trống chữa lành khoảng trống

Hà Nội nơi tôi lớn lên đã phát triển đến độ đặc, căng cứng, có thể bung vỡ bất cứ lúc nào. Trong kỷ nguyên gia tăng sự phân tán, các không gian công nghiệp lạc lõng giữa đô thị trở thành những khoảng trống quý giá, mở ra ý tưởng về khả năng chữa lành các khoảng trống ngày càng lớn hơn giữa các thế hệ và thành viên trong một cộng đồng.

Lựa chọn khu nhà xưởng bỏ hoang thuộc Nhà máy cơ khí công trình là địa điểm nghiên cứu cụ thể, xuất phát từ các nhu cầu người dân địa phương, các không gian sinh hoạt thường ngày – tương đồng giữa nhiều thế hệ được chọn lọc xây dựng sẽ kích thích những tương tác cộng đồng ở cấp độ phức tạp hơn xảy ra.

Cũng tại những khoảng trống trong nhà máy, thông qua việc tận dụng phế thải để sáng tạo nghệ thuật, những nhà thiết kế cùng nhau làm việc và tạo nên sức ảnh hưởng lớn tới nhận thức cộng đồng về vấn đề môi trường. Các giá trị này được thẩm thấu tự nhiên qua các sinh hoạt thường ngày.

Trong nhà máy có các bức tường đầy màu sắc, nơi người dân có thể viết nên hy vọng về số phận các công trình bỏ hoang tương tự. Khi đó, màu sắc sẽ là phương tiện truyền tải đầy tình cảm thông điệp đến các nhà thiết kế, và chắp cánh cho những ước mơ.

More Images

  • Ngô Bá Trung Ngô Bá Trung Ngô Bá Trung Ngô Bá Trung

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.