CỘNG ĐỒNG GẮN KẾT TRÊN SÔNG MEKONG

Người dân ở nhà nổi một phần lớn là vì công việc của họ gắn liền với những hoạt động trên mặt nước (như thủy nông, buôn bán – kinh doanh, …). Vì vậy, thay vì gắn một mô hình mới vào cộng đồng đã cũ, nhóm chúng em đề xuất ban đầu của khu nhà nổi mới sẽ chỉ có những bản sàn nổi cho nhu cầu ở và trồng trọt, kinh doanh hoặc nuôi cá… Sau dần khi cộng đồng phát triển lớn mạnh ra, từ tâm sẽ xuất hiện nhiều hơn những bản sàn được biến đổi mục đích cho công cộng và dịch vụ, để đến cuối cùng, cộng đồng là một cụm nhà nổi hiện đại định hướng cho du lịch dịch vụ và canh tác thủy nông được thực hiện tập trung.

More Images

  • Nguyễn Quý Phú – Nguyễn Đăng Toàn Nguyễn Quý Phú – Nguyễn Đăng Toàn Nguyễn Quý Phú – Nguyễn Đăng Toàn Nguyễn Quý Phú – Nguyễn Đăng Toàn

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.