LÀNG NỔI AN GIANG

Biến đổi khí hậu trên toàn cầu càng trở nên phức tạp. Mực nước biển đang tăng lên do quá trình tan chảy băng và vấn đề ngập mặn nghiêm trọng. Với đặc trưng của nhà nổi vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhóm em tự hỏi:”Liệu với những mô đun nhà nổi truyền thống hiện nay có thể đối mặt với những điều kiện khí hậu như trên”. Từ đó, nhóm em phát triển về mặt QUY HOẠCH cho một cụm làng nổi điển hình. Sử dụng bộ khung chính là cầu phao và vật liệu địa phương ở An Giang là gỗ chàm và tre, vật liệu tái chế từ các thùng phuy để có thể nổi dễ dàng. Tạo được các không gian đa năng vừa tụ họp buôn bán , kết nối tình láng giềng cho ngày mới vừa là kĩ thuật xử lý nước thải, cung cấp điện bằng tuabin gió và tấm năng lượng mặt trời.

More Images

  • Nguyễn Thị Cẩm Hường – Uông Đại Vũ Nguyễn Thị Cẩm Hường – Uông Đại Vũ Nguyễn Thị Cẩm Hường – Uông Đại Vũ Nguyễn Thị Cẩm Hường – Uông Đại Vũ

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.