Your Co-working space

Từ mô hình thiết kế co-working đã có sẵn , nhóm muốn phát triển thiết kế của mình mang tính xã hội cao hơn, lấy con người làm trung tâm. Xây dựng một không gian chung nhưng có thể tùy biến thành những không gian riêng mang tính cá nhân cao .

Không gian tồn tại dựa trên ý thức của người sử dụng , những khách hàng đến với không gian làm việc này sẽ tự tạo ra những không gian dành riêng và phù hợp với công việc của mình . Nâng cao ý thức qua việc không gian sẽ tự hoạt động và điều hành bởi người sử dụng nó . YOUR là không gian của chính bạn đem lại hiệu quả công việc cao nhất , vì lợi ích của cộng đồng bằng chính ý thức của bạn  !

Kết hợp với đó là những công nghệ để bảo vệ môi trường. Toàn bộ điện trong YOUR sử dụng hệ thống  năng lượng mặt trời  , các vật liệu tái chế như gỗ , giấy cardboard… được đem vào vận dụng trong thiết kế nhằm góp phần tạo một không gian xanh .

More Images

  • Nguyễn Thị Hoài Nhi – Vũ Đình Nguyên Nguyễn Thị Hoài Nhi – Vũ Đình Nguyên Nguyễn Thị Hoài Nhi – Vũ Đình Nguyên Nguyễn Thị Hoài Nhi – Vũ Đình Nguyên

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.