HAI THẾ GIỚI. MỘT HÀNH TRÌNH. VÀ NHỮNG SẮC MÀU CHỮA LÀNH CẢM XÚC. 

Tay nào tay nỡ buông ra

Chân nào chân nỡ cách xa muôn trùng

Tôi nhớ thương người cả một đời khắc khoải…

Hiểu được sự yêu thương, gắn bó với nhau giữa người với người, giữa người thế giới bên này với thế giới bên kia, ý tưởng 2 BẰNG 0 sẽ dẫn dắt, thổi vào tâm hồn mọi người một quan niệm mới, trên một tinh thần cũ: yêu thương, gắn bó với nhau, cho dù với người đã khuất…

Hai thế giới sẽ không còn bất kỳ ranh giới nào chia cắt. Mọi người vẫn có thể SUM VẦY bên nhau mà không còn cảm giác sợ hãi nữa. Hai mặt vui – buồn của cảm xúc sẽ được 2 BẰNG 0 quy hoạch lại, thay thế cho sự buồn thương luôn chực chờ ở nơi người thân yêu ta nằm xuống.

More Images

  • Team MO3 Team MO3 Team MO3 Team MO3

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.