City 2.0

Đặt câu hỏi tại sao chúng ta phải sống ở những công trình chung cư chật chội, mà quên đi mất rằng chỉ mới đây thôi, mỗi nhà có một mảnh vườn, chúng ta sống trong một cộng đồng đoàn kết chứ không phải những căn hộ mà chúng ta bị cô lập trong chính nó! Đồ án City 2.0 giải quyết vấn đề đó, vấn đề về nhà ở, vấn đề cơ bản của xã hội. City 2.0 như một cái nhìn cởi mở về cả tương lai và quá khứ, với mong muốn mang lại môi trường sống đúng đắn, trải nghiệm sống lý tưởng, và hơn hết những giá trị tốt nhất mà kiến trúc có thể mang lại.

City 2.0 – Chung cư của những ngôi nhà đơn lẻ

Nơi chúng ta có mảnh vườn chung, nơi chúng ta có cộng đồng chặt chẽ, nơi chúng ta có trải nghiệm sống, không gian sống, là nơi chúng ta sống, là nơi tương lai chúng ta muốn sống.

More Images

  • Nhóm Ideaserous Nhóm Ideaserous Nhóm Ideaserous Nhóm Ideaserous

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.