REPLY BABEL

Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi từ chính nhận thức của mình, đưa ánh sáng nhân văn soi rọi đến tận cùng của nỗi đau, khoan dung hơn với những con người đang ngày ngày hối cải. “Illuminated Babel” mang theo khát vọng tạo ra một không gian để người sống cảm thấy mình ngập tràn trong ánh sáng, tạo cơ hội làm việc đồng thời giúp họ có một cộng đồng, gia đình nhỏ để san sẻ, thúc đẩy nhau hướng đến những giá trị đẹp đẽ trong cuộc sống.

More Images

  • Phạm Thị Thùy Dương Phạm Thị Thùy Dương Phạm Thị Thùy Dương Phạm Thị Thùy Dương

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.