Tầm nhìn của chúng tôi

Cuộc Thi Được Bắt Đầu Khi Nào?

Cuộc thi Nhà Thiết Kế Trẻ Châu Á được khởi xướng vào năm 2008 tại Malaysia với mục tiêu khuyến khích sinh viên năng động và sáng tạo trong quá trình xây dựng sự nghiệp thiết kế chuyên nghiệp.

Tầm Nhìn

Tại Nippon Paint, chúng tôi nghi nhận những tài năng trong ngành công nghiệp sáng tạo và sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra đại lộ dẫn đến thành công cho những tài năng sáng tạo . Chúng tôi cam kết tìm kiếm và củng cố những tài năng sáng tạo trong ngành công nghiệp Thiết kế Nội thất và Thiết kế Kiến trúc.

Chúng tôi hy vọng rằng cuộc thi Nhà Thiết Kế Trẻ Nipon Paint sẽ là nguồn cảm hứng và mảnh đất nuôi dưỡng tài năng Thiết kế Nội thất và Thiết kế Kiến trúc tại khu vực và các công trình nổi bật sẽ được ghi nhận tại mỗi nước sở tại và trong khu vực châu Á.

Năm 2016, chúng tôi quyết định nâng cuộc thi lên một tầm mới với tên gọi Nhà thiết kế trẻ Châu Á – AYDA, cái tên thể hiện đúng quy mô và sức ảnh hưởng của cuộc thi. Nhà thiết kế trẻ Châu Á hướng đến một thế hệ tài năng trẻ, những người dám thách thức mọi giới hạn thiết kế để định nghĩa những tiêu chuẩn thiết kế nội thất và kiến trúc mới.

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.