Thí sinh nói về Ayda

Nguyễn Quỳnh Nghi

Nhóm tụi mình đến với cuộc thi cũng là một sự tình cờ. Thế nhưng càng tiến sâu, càng nhận được phản hồi tích cực của mọi người và may mắn nhận được kết quả tốt càng làm cho nhóm trở nên nghiêm túc và quyết tâm hơn trong mọi nỗ lực để phát triển bài thi. Trở thành Gold Winner của Việt Nam, ngoài may mắn thì mình thấy cũng là một kết quả xứng đáng cho mọi cố gắng của nhóm.

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.