Thí sinh xuất sắc

Giải Nhì

Dương Tài Thịnh

Giải Nhất

Shahmeena Labeeb

Malaysia

Giải Nhất

Ng Wai How

Malaysia

Giải Khuyến Khích

Zulkifli Yuanata

Indonesia

Giải Khuyến Khích

Alfian Reza Almadjid

Indonesia

Giải Nhất

Lâm Tú Anh

ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

Giải Nhì

Vũ Huy Thắng

ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

Giải Ba

Bùi Thanh Tâm – Phan Trung Đức

ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

Giải Nhất

Cao Hiển Vinh – Phan Thị Xuân Hồng

ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Giải Nhì

Nghiêm Văn Đô

ĐH Kiến trúc Hà Nội

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.