Năm 2014

Giải Nhất

Nhóm Thủy Mộc

Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Giải Nhất

Nhóm K47

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Giải Nhì

Lương Tiến Thảo

Đại học Văn Lang

Giải Nhì

Nguyễn Minh Châu

Đại học Bình Dương

Giải Ba

Nhóm Hành lang vui nhộn

Đại học Văn Lang

Giải Ba

Từ Văn Hưng

Đại học Văn Lang

Giải Ba

Nguyễn Viết Tuấn

Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.