Thiết kế nội thất

Giải Ba

Nguyễn Thị Hoài Nhi – Vũ Đình Nguyên

Đại học Văn Lang

Giải Ba

DIY Team

Đại học Văn Lang

Giải Ba

Nguyễn Việt Anh – Vũ Công Anh

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Giải Nhì

Nguyễn Thị Bảy – Trần Sơn Dương

Đại học Văn Lang

Giải Nhất

Nguyễn Đào Minh Ngọc

Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.