Năm 2016

Giải Nhất

Team MO3

Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Giải Nhì

Nhóm DDK

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Giải Ba

Nhóm Ideaserous

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Giải Ba

Phùng Cao Minh – Nguyễn Hữu Quân

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Giải Ba

Nhóm Deep Blue Sea

Giải Nhất

Đặng Thành Duy

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Giải Nhì

Nguyễn Minh Hải

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Giải Ba

Triệu Quý Hùng

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Giải Ba

Đỗ Đình Ánh

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Giải Ba

Mai Thị Tuyết Hạnh

Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.