Thiết kế kiến trúc

Giải Nhất

Team MO3

Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Giải Nhì

Nhóm DDK

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Giải Ba

Nhóm Ideaserous

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Giải Ba

Phùng Cao Minh – Nguyễn Hữu Quân

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Giải Ba

Nhóm Deep Blue Sea

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.