Thiết kế nội thất

Giải Nhất

Đặng Thành Duy

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Giải Nhì

Nguyễn Minh Hải

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Giải Ba

Triệu Quý Hùng

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Giải Ba

Đỗ Đình Ánh

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Giải Ba

Mai Thị Tuyết Hạnh

Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.