Thiết kế kiến trúc

Giải Nhất

Cao Hiển Vinh – Phan Thị Xuân Hồng

ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Giải Nhì

Nghiêm Văn Đô

ĐH Kiến trúc Hà Nội

Giải Ba

Nguyễn Thị Cẩm Hường – Uông Đại Vũ

ĐH Văn Lang

Giải Ba

Nguyễn Việt Hồng – Vũ Ngọc Hiếu

ĐH Kiến trúc Hà Nội

Giải Ba

Dương Văn Định – Bùi Thị Bình Nhi

ĐH Kiến trúc Hà Nội

Giải Ba

Đinh Hoàng Tâm

ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Giải Ba

Nguyễn Quý Phú – Nguyễn Đăng Toàn

ĐH Kiến trúc Hà Nội

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.