Tiêu chí chấm điểm

Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

 • Xác định rõ ý tưởng, thông điệp dự án
 • Trình bày các nghiên cứu hiệu quả và chuyên sâu.
 • Thể hiện khả năng đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả.
 • Cho thấy tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Độc đáo, phù hợp và các tác động đến người dùng.
 • Phản ánh các giá trị thấu cảm của thiết kế.

CÔNG NĂNG

 • Lập kế hoạch không gian: Thiết kế phù hợp và quy hoạch các không gian riêng phù hợp với nhu cầu cụ thể của người dùng, chú trọng vào các nguyên tắc nhân trắc học và công thái học.
 • Chức năng: Thiết kế phù hợp với mục đích sử dụng và có tác động tích cực mang lại lợi ích toàn diện cho cộng đồng và người dùng.
 • Thể hiện mức độ tương thích cao giữa tính thẩm mỹ và tính thực tiễn
 • Tính thực tiễn: Thiết kế phù hợp với các vật liệu và công nghệ sẵn có trên thị trường hiện nay.

ĐỔI MỚI THIẾT KẾ

 • Thể hiện mức độ độc đáo và sáng tạo cao.
 • Thể hiện khả năng thực hiện các can thiệp mang tính đổi mới và hướng tới tương lai với sự tích hợp của công nghệ.

BỀN VỮNG VÀ GẮN KẾT

 • Thể hiện khả năng hỗ trợ lâu dài đối với các nhu cầu của con người và môi trường
 • (ví dụ: Thể hiện khả năng thích ứng với khí hậu và năng lượng).
 • Thể hiện quy trình suy nghĩ hiệu quả và việc sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo và vòng đời trong suốt quá trình phát triển và duy trì thiết kế.
 • Thể hiện một thiết kế bền vững và phổ quát.

SỬ DỤNG MÀU SẮC

 • Thể hiện cách sử dụng màu sắc thông minh và sáng tạo.
 • Thể hiện sự cân bằng tuyệt vời giữa màu sắc, vật liệu và thiết kế đầu ra.
 • Thể hiện việc sử dụng màu sắc cho những cải tiến của
 • vật liệu và mặt tiền, v.v.

TRUYỀN TẢI VÀ TRÌNH BÀY

 • Bài thuyết trình thể hiện mức độ rõ ràng, sáng tạo và tương tác cao.
 • Bài thuyết trình có tính liên kết và thể hiện mức độ hiểu biết cao về các thách thức và giải pháp thiết kế được đưa ra kết hợp với các công cụ hỗ trợ trực quan, đồ họa và / hoặc
 • hoạt ảnh thích hợp.
 • Bài thuyết trình tập trung vào cả kết quả dự án và triết lý thiết kế của bạn, bao gồm cả hành trình và ý tưởng.

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.