Tiêu chí chấm điểm

Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

 • Xác định rõ ý tưởng, thông điệp dự án.
 • Trình bày các nghiên cứu hiệu quả và chuyên sâu.
 • Thể hiện khả năng đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả.
 • Thể hiện được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề.

CÔNG NĂNG

 • Mặt bằng và quy hoạch: Khả năng đưa ra một kế hoạch bố trí phù hợp với bối cảnh cụ thể. Việc tích hợp thiết kế thích hợp và quy hoạch phù hợp với không gian riêng lẻ cần được điều chỉnh theo nhu cầu của người dùng, chú trọng vào các nguyên tắc nhân trắc học và công thái học.
 • Chức năng: Thiết kế phù hợp với mục đích sử dụng và sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng và người sử dụng.
 • Tác động thiết kế: Thể hiện tác động đáng kể đến cuộc sống và môi trường sống đương đại; có giá trị xã hội và ý nghĩa mạnh mẽ; góp phần tích cực vào việc nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo và sự tiến bộ của toàn xã hội.
 • Tính thực tiễn: Thiết kế phù hợp để cung cấp với các vật liệu và công nghệ có sẵn trên thị trường hiện nay

ĐỔI MỚI THIẾT KẾ

 • Thể hiện mức độ độc đáo và sáng tạo cao.
 • Thể hiện khả năng thực hiện các can thiệp mang tính đổi mới và
 • hướng tới tương lai với sự tích hợp của công nghệ

BỀN VỮNG VÀ GẮN KẾT

 • Thể hiện khả năng hỗ trợ nhu cầu của con người và môi trường theo cách tiếp cận lâu dài và có tác động. (ví dụ: Thể hiện khả năng thích nghi khí hậu và năng lượng)
 • Thể hiện quy trình suy nghĩ hiệu quả và việc sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo và vòng đời trong suốt quá trình phát triển và bảo trì thiết kế
 • Thể hiện một thiết kế bền vững và phổ biến.

ẢNH HƯỞNG VÀ TÁC ĐỘNG

 • Thiết kế mang tính thẩm mỹ và tích hợp hiệu quả các khía cạnh văn hóa xã hội cho người sử dụng.
 • Kiến tạo nơi chốn: Tạo cơ hội cho người dùng tương tác thông qua việc sử dụng không gian

SỬ DỤNG MÀU SẮC

 • Thể hiện cách sử dụng màu sắc thông minh và sáng tạo.
 • Thể hiện sự cân bằng tuyệt vời giữa màu sắc, vật liệu và thiết kế đầu ra.
 • Thể hiện việc sử dụng màu sắc cho những cải tiến về vật liệu và mặt tiền, v.v.

TRUYỀN TẢI VÀ TRÌNH BÀY

 • Bài thuyết trình thể hiện mức độ rõ ràng, sáng tạo và tương tác cao.
 • Bài thuyết trình có tính liên kết và thể hiện mức độ hiểu biết cao về các thách thức và giải pháp thiết kế được đưa ra kết hợp với các công cụ hỗ trợ trực quan, đồ họa và / hoặc hoạt ảnh thích hợp.
 • Bài thuyết trình tập trung vào cả sản phẩm dự án và triết lý thiết kế của bạn, bao gồm cả hành trình và ý tưởng

Copyright © 2022 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.