Đánh thức dòng sông

Một dự án để “đánh thức dòng sông” đang chết dần vì ô nhiễm ở thành phố Hà Nội và “tạo không gian sinh hoạt cộng đồng” đưa dòng sông vào một phần cuộc sống của con người. Công trình tận dụng những khoảng đất trống hai bên sông bị bỏ hoang, gây lãng phí để tạo không gian chung, giao lưu văn hóa, làm đẹp cảnh quan ven sông.

More Images

  • Tomato Team Tomato Team Tomato Team Tomato Team

Copyright © 2021 Nippon Paint Vietnam. All Right Reserved.