Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi
thường gặp

1. Đối tượng dự thi AYDA là những ai?

Trả lời:

Đối tượng dự thi là các sinh viên yêu thích thiết kế kiến trúc và nội thất.

2. Sinh viên năm cuối có được tham gia thi không?

Trả lời:

Sinh viên năm cuối vẫn được tham gia cuộc thi. Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi có thời điểm nộp bài lần đầu tiên trước thời gian tốt nghiệp được ghi trên bằng.

3. Làm thế nào để đăng ký tham gia thi?

Trả lời:

Để tham gia dự thi bạn cần gửi bài dự thi Thiết kế Kiến trúc hoặc Thiết kế Nội thất được trình bày dưới khổ A2 (tối đa là 4 trang) kèm theo đơn đăng ký dự thi về địa chỉ mail hien.mxt.hcmc@nipponpaint.com.vn

Tiêu đề ghi rõ: Tham dự cuộc thi AYDA 2023_Tên thí sinh _Thiết kế Kiến trúc [hoặc Thiết kế Nội thất]

Thông tin về thể lệ và quy định xem tại ĐÂY

4. Bài dự thi dưới dạng bản vẽ tay có hợp lệ không?

Trả lời:

Bài dự thi được trình bày dưới khổ A2

Tối đa 4 trang và nộp cho Ban tổ chức bằng bản mềm. Đối với bản vẽ tay, thí sinh scan lại và gửi bài dự thi qua email.

Gợi ý trình bày (không bắt buộc):

Bản thiết kế trang đầu tiên bao gồm: hình ảnh hiện trạng mặt bằng (nếu có), sơ đồ mặt bằng, mặt cắt, sơ đồ bố trí vật dụng và phân tích mặt bằng.

Mẫu trình bày bản thiết kế trang 2,3,4: phối cảnh 3D của dự án với chip sơn màu và mã màu như trong bảng màu của Nippon Paint.

Tất cả các file ảnh thiết kế phải có mật độ điểm ảnh 300dpi và dưới định dạng JPEG.

Với bài thi vẽ tay, thí sinh scan màu lại bài thi và gửi về địa chỉ mail hien.mxt.hcmc@nipponpaint.com.vn

Tham gia ngay

Gửi thiết kế của bạn để dự thi ngay