Chủ đề cuộc thi
Chủ đề mới của năm

Hội tụ:
Cùng đón Khởi Đầu Mới

Sự Hội tụ là khi một điểm hoặc đường gặp nhau và rồi cùng dẫn đến một kết quả hoặc kết luận chung. AYDA muốn giúp định hình nên một tương lại nơi các nhà thiết kế đến từ những hoàn cảnh, các nền văn hóa và khu vực khác nhau có thể học hỏi lẫn nhau và đưa ra giải pháp tốt nhất có thể cho những thách thức xã hội chung và tiềm ẩn.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 tác động đến chúng ta từ năm 2020, cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Đó là khoảng thời gian cực kỳ nhạy cảm đối với các nhà thiết kế trẻ để hiểu về tương lai của thiết kế không gian, do ảnh hưởng lâu dài của đại dịch. Bây giờ chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta phải học cách sống cùng nhau như một loài và nhìn thấy những điểm tương đồng ở nhau để thích nghi, tồn tại và phát triển trong bối cảnh bình thường mới.

Thế giới có thể rất lớn và có sự khác biệt về quốc tịch, ngôn ngữ, tín ngưỡng và văn hóa, nhưng luôn luôn chỉ có một chủng tộc duy nhất là loài người.
Bất kể màu da,dân tộc hoặc văn hoá, các nhà thiết kế nên học cách hợp tác và đúc kết lại bằng ngôn ngữ thiết kế phổ quát và dựa trên kiến thức chuyên môn của mình để xây dựng tương lai cho thế hệ sau.

Vai trò của một nhà thiết kế tương lai sẽ đạt một tầm cao mới. Do đó, các nhà thiết kế phải xem xét nhiều yếu tố sẽ quyết định tuổi thọ và sự phù hợp của công trình và làm thế nào nó có thể giúp con người vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống.

Bằng cách nắm lấy khái niệm hội tụ, bạn sẽ cởi mở hơn và nhạy bén hơn để biết các xu hướng và nhu cầu mới nhất trong cộng đồng của mình và truyền đạt điều đó với Thế giới. Và cuối cùng bạn đang cung cấp một giải pháp có thể mở rộng cho các đồng nghiệp của mình ở khu vực có những thách thức tương tự.

THÁCH THỨC CỦA NĂM

Bạn được yêu cầu chứng minh và trình bày các yếu tố của một thiết kế tốt và cách nó có thể mang lại lợi ích cho người dùng. “HỘI TỤ: Cùng đón Khởi Đầu Mới” là mang các khía cạnh khác nhau của cuộc sống và để nó tồn tại thông qua thiết kế của bạn.
Làm thế nào chúng ta có thể thiết kế một tương lai nơi mọi người có thể học cách sống hài hoà với thiên nhiên? Cũng giống như cách mà thông qua đại dịch, mẹ thiên nhiên đã hồi phục mạnh mẽ trong sự thiếu vắng những hoạt động tàn phá của con người, làm thế nào một thiết kế tốt có thể thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa con người và thiên nhiên?

Tham gia ngay

Gửi thiết kế của bạn để dự thi ngay