Chi tết cuộc thi
Hội tụ: Cùng đón Khởi Đầu Mới
Yếu tố then chốt

Chúng tôi muốn bạn nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ giữa các cấu trúc được xây dựng và các yếu tố tự nhiên ở vùng lân cận của công trình. Làm thế nào để cân bằng giữa nhu cầu của cộng đồng trong khi vẫn cho phép thiên nhiên phát triển và thúc đẩy quá trình phục hồi diện rộng – đặc biệt trong môi trường đô thị?

Một số yếu tố về kiến trúc then chốt bạn có thể cân nhắc:

01 Mức độ đổi mới và tích hợp công nghệ

02 Ảnh hưởng kinh tế và xã hội

03 Dấu chân sinh thái và ảnh hưởng

04 Tiêu thụ năng lượng

05 Tương tác giữa con người và nhu cầu xã hội

06 Lý thuyết về màu sắc và ánh sáng

Tiêu chí chấm điểm
Ý TƯỞNG THIẾT KẾ
20%
 • Xác định các ý tưởng thiết kế và vấn đề rõ ràng, thuyết phục.
 • Trình bày các nghiên cứu hiệu quả và chuyên sâu.
 • Thể hiện khả năng đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả.
 • Thể hiện tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Tính độc đáo, mức độ liên quan và tác động đến người dùng.

Nhắc nhở:

 • Thiết kế của bạn có đáp ứng thành công nhu cầu tất yếu của con người hoặc giải quyết vấn đề không?
 • Thiết kế của bạn có đáp ứng tốt chức năng hoặc mục đích sử dụng cho cư dân hoặc khách ghé thăm không?
 • Thiết kế của bạn có cung cấp và thể hiện các giá trị thương mại hoặc xã hội không?
 • Thiết kế của bạn có phản ánh các nguyên tắc môi trường và công thái học nhằm duy trì sức khỏe thể chất không?
 • Thiết kế của bạn có đưa ra các quan điểm thay thế và / hoặc cách giải quyết vấn đề không?
CÔNG NĂNG
20%
 • Quy hoch không gian và mt bng / Tính khéo léo: Khả năng đưa ra một kế hoạch bố trí phù hợp với bối cảnh cụ thể. Việc tích hợp thiết kế thích hợp và quy hoạch phù hợp các không gian riêng lẻ cần được điều chỉnh theo nhu cầu của người sử dụng, chú trọng đến các nguyên tắc nhân trắc học và công thái học.
 • Chức năng: Thiết kế phù hợp với mục đích sử dụng và tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng và người dùng.
 • Tác động thiết kế: Thể hiện tác động đáng kể đến cuộc sống và môi trường sống đương đại; có giá trị và ý nghĩa xã hội mạnh mẽ; góp phần tích cực vào việc nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo và sự tiến bộ của toàn xã hội.
 • Tính thực tiễn: Thiết kế phù hợp để cung cấp với vật liệu và công nghệ sẵn có trên thị trường hiện nay.

         Nhắc nhở:

 • Thiết kế của bạn có thể được thực hiện bằng các quy trình, vật liệu và công nghệ có sẵn hoặc đang được phát triển ngày nay không?
ĐỔI MỚI THIẾT KẾ
15%
 • Thể hiện sự độc đáo và sáng tạo cao.
 • Thể hiện khả năng thực hiện các can thiệp mang tính đổi mới và hướng tới tương lai với sự tích hợp của công nghệ.

   Nhắc nhở:

 • Thiết kế của bạn có tối đa hóa hoặc tận dụng khả năng kết nối và / hoặc trí thông minh hỗ trợ công nghệ không?
 • Thiết kế của bạn có độc đáo khi thực hiện không?
BỀN VỮNG VÀ GẮN KẾT
15%
 • Thể hiện khả năng hỗ trợ các nhu cầu của con người và môi trường trong cách tiếp cận lâu dài và có tác động. (ví dụ: Thể hiện khả năng thích ứng về khí hậu và năng lượng.)
 • Thể hiện quy trình suy nghĩ hiệu quả và việc sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo và vòng đời trong suốt quá trình phát triển và bảo trì thiết kế.
 • Thể hiện một thiết kế bền vững và phổ biến.

Nhắc nhở:

 • Thiết kế của bạn có bao gồm các yếu tố bền vững và thân thiện với môi trường giúp bảo vệ môi trường tự nhiên không?
ẢNH HƯỞNG VÀ TÁC ĐỘNG
10%
 • Thiết kế mang tính thẩm mỹ và tích hợp hiệu quả các khía cạnh văn hóa xã hội cho người sử dụng.
 • Kiến to nơi chn: Tạo cơ hội cho người dùng tương tác thông qua việc sử dụng không gian
SỬ DỤNG MÀU SẮC
 • Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về màu sắc và tác động của nó đối với người dùng.
 • Thể hiện cách sử dụng màu sắc một cách thông minh và sáng tạo như một phần của giải pháp thiết kế.
 • Thể hiện sự cân bằng đặc biệt giữa màu sắc, chất liệu và tính thẩm mỹ.
TRUYỀN TẢI VÀ TRÌNH BÀY
 • Bài thuyết trình thể hiện mức độ rõ ràng, sáng tạo và tương tác cao.
 • Bài thuyết trình có tính liên kết và thể hiện mức độ hiểu biết cao về các thách thức và giải pháp thiết kế được đưa ra kết hợp với các công cụ hỗ trợ trực quan, đồ họa và/hoặc hoạt ảnh thích hợp.
 • Bài thuyết trình tập trung vào cả sản phẩm dự án và triết lý thiết kế của bạn, bao gồm cả hành trình và ý tưởng
HỘI TỤ: CÙNG ĐÓN KHỞI ĐẦU MỚI
Yếu tố xem chốt

Chúng tôi muốn bạn nghiên cứu sâu hơn về tính tương tác trong thiết kế của mình và cách nó có thể thúc đẩy sự tương tác giữa con người và môi trường xung quanh; và thông qua mối quan hệ đó thúc đẩy sự tự chữa lành – đặc biệt trong môi trường đô thị nhộn nhịp với nhịp độ nhanh?

Một số yếu tố về nội thất then chốt bạn có thể cân nhắc:
01 Mức độ đổi mới
02 Tính thẩm mỹ trong mối quan hệ với nhu cầu xã hội, tương tác của con người và phúc lợi của người sử dụng
03 Tính công năng về khía cạnh độ bền và công thái học
04 Tiêu thụ năng lượng trong không gian nội thất
05 Lý thuyết về màu sắc và ánh sáng

Tiêu chí chấm điểm
Ý TƯỞNG THIẾT KẾ
25%
 • Xác định rõ ý tưởng, thông điệp dự án
 • Trình bày các nghiên cứu hiệu quả và chuyên sâu.
 • Thể hiện khả năng đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả.
 • Cho thấy tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Độc đáo, phù hợp và các tác động đến người dùng.
 • Phản ánh các giá trị thấu cảm của thiết kế.

Nhc nh:

 • Thiết kế của bạn có đáp ứng thành công nhu cầu cơ bản của con người hoặc giải quyết vấn đề không?
 • Thiết kế của bạn có đáp ứng tốt chức năng và mục đích sử dụng cho cư dân hoặc khách không?
 • Thiết kế của bạn có thể cung cấp và thể hiện các giá trị thương mại hoặc xã hội không?
 •  Thiết kế của bạn có phản ánh các nguyên tắc môi trường và công thái học nhằm duy trì sức khỏe thể chất không?
 • Thiết kế của bạn có đưa ra các quan điểm thay thế và / hoặc cách giải quyết vấn đề không?
CÔNG NĂNG
20%
 • Lp kế hoch không gian: Thiết kế phù hợp và quy hoạch các không gian riêng phù hợp với nhu cầu cụ thể của người dùng, chú trọng vào các nguyên tắc nhân trắc học và công thái học.
 • Chc năng: Thiết kế phù hợp với mục đích sử dụng và có tác động tích cực mang lại lợi ích toàn diện cho cộng đồng và người dùng.
 •  Thể hiện mức độ tương thích cao giữa tính thẩm mỹ và tính thực tiễn.
 •  Tính thực tiễn: Thiết kế phù hợp với các vật liệu và công nghệ sẵn có trên thị trường hiện nay.

Nhc nh:

 • Thiết kế của bạn có thể được thực hiện bằng các quy trình, vật liệu và công nghệ có sẵn hoặc đang được phát triển ngày nay không?
 • Thiết kế của bạn có phải là một thiết kế đa năng hỗ trợ con người, các hoạt động và sự thay đổi không?
 • Thiết kế của bạn có vững chắc trước thử thách của thời gian, theo cả quan điểm thẩm mỹ và vật lý?
ĐỔI MỚI THIẾT KẾ
15%
 • Thể hiện mức độ độc đáo và sáng tạo cao.
 • Thể hiện khả năng thực hiện các can thiệp mang tính đổi mới và hướng tới tương lai với sự tích hợp của công nghệ.

Nhắc nhở:

 • Thiết kế của bạn có tối đa hoá  hoặc tận dụng các kết nối và / hoặc trí thông minh hỗ trợ công nghệ không?
 • Thiết kế của bạn có độc đáo trong quá trình thực hiện không?
BỀN VỮNG VÀ GẮN KẾT
15%
 • Thể hiện khả năng hỗ trợ lâu dài đối với các nhu cầu của con người và môi trường (ví dụ: Thể hiện khả năng thích ứng với khí hậu và năng lượng).
 • Thể hiện quy trình suy nghĩ hiệu quả và việc sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo và vòng đời trong suốt quá trình phát triển và bảo trì thiết kế.
 •  Thể hiện một thiết kế bền vững và phổ quát.

Nhc nh:

 • Thiết kế của bạn có bao gồm các yếu tố bền vững và thân thiện với môi trường giúp bảo vệ môi trường tự nhiên không?
SỬ DỤNG MÀU SẮC
10%
 • Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về màu sắc và ảnh hưởmh cuà nó tới người sử dụng .
 • Thể hiện cách sử dụng màu sắc một cách thông minh và sáng tạo như một phần của giải pháp thiết kế.
 • Thể hiện sự cân bằng đặc biệt giữa màu sắc, chất liệu và tính thẩm mỹ.
TRUYỀN TẢI VÀ TRÌNH BÀY
 • Bài thuyết trình thể hiện mức độ rõ ràng, sáng tạo và tương tác cao.
 • Bản trình bày có tính liên kết và thể hiện mức độ hiểu biết cao về các thách thức và giải pháp thiết kế được đưa ra cùng với các công cụ hỗ trợ trực quan, đồ họa và / hoặc hoạt ảnh thích hợp.
 • Bài thuyết trình tập trung vào cả sản phẩm dự án và triết lý thiết kế của bạn, bao gồm cả hành trình và ý tưởng
Tham gia ngay

Gửi thiết kế của bạn để dự thi ngay